سوالات متداول

مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

1-آیا از ورزش رزمی آیکیدو در دعواهای خیابانی می توان استفاده نمود؟

قطعا از این هنر رزمی میتوان در درگیری خیابانی استفاده کرد، بدلیل اینکه این ورزش مجموعه ای است از ضربه، قفل مفاصل و پرتاب و نوع تمرینی که شما در کلاس تحت آموزش قرار میگیرید درگرفتن این نتیجه قطعا تاثیر خواهد داشت اما برای حرفه ای شدن در این هنر رزمی زمان کافی را میبایست برای تمرین خود اختصاص دهید. اما همیشه درنظرنظر داشته باشید که درگیری خیابانی را در اولویت آخر عکس العمل خود قرار دهید.

2-آيا آي كي دو بهترين شيوه دفاع شخصي است؟

بكار بردن واژه بهترين يا بدترين براي ورزش هاي رزمي قطعا معني و مفهوم درستي را ندارد و اينكه كدام رشته نسبت به ديگري برتري دارد يا ندارد ؛ تماما بستگي به شخصي دارد كه رشته مورد نظر خود را چگونه تمرين مي كند..مي توان گفت نوع تمرين و پشتكار هنرجو و انتخاب استاد مناسب و حاذق در اجراي تكنيكهاي هر رشته رزمي تاثير خواهد داشت نه اينكه كدام رشته را كار كنيم. اما مي بايست نكته ظريفي را درنظر بگيريم كه اگردنبال يادگيري فنون دفاع شخصي هستيم نبايد در كلاسهايي كه هدف از تمرين صرفا آوردن امتياز و مسابقه يا كسب مدال باشد ثبت نام كنيم چون استراتژي اينگونه كلاسها شما رادر رسيدن به هدف خودكه همان يادگيري دفاع شخصي است قطعاارضا نخواهد كرد

3-چه مدت طول مي كشد تا يك هنرجو بتواند از مهارت خود در استفاه از تكنيكهاي دفاع شخصي در يك سطح متوسط و قابل قبول بهره مند شود؟

مدت زمان كه مسلما بستگي به ميزان تمرين هنرجو دارد اما نوع استراتژي آموزش در كلاس و نوع تكنيك هايي كه صرفا جهت دفاع شخصي در شرايط واقعي توسط مربي انتخاب و آموزش داده مي شود قطعا در سرعت روند يادگيري هنرجو در رسيدن به سطح متوسط يا قابل قبول قطعا تاثير خواهد داشت

4-آيادرآي كي دو حمله وجود دارد؟

خير...... آموزش حمله در سيلابس آموزشي آي كي دو وجود ندارد (به استثناتمرينات آموزشي چوب و شمشير ) ،اما اساسا افراد مختلف چه رزمي كار يا افراد عادي تفاوتي بين ضربه و حمله قائل نمي شوند. لذا بهتر است بگوييم كه در آي كي دو چون اكثر اوقات ما شروع كننده نيستيم پس مي توان گفت حمله وجود ندارد اما ضربه قطعا وجود دارد كه از آن بعنوان آتمي وازا نام مي برند كه در درگيريهاي واقعي با تكنيكهاي ناگه وازا و كاتامه وازا تركيب و بر روي حريف اجرا مي شود.

5-آيا در انجام تمرينات آي كي دو محدوديت سني وجود دارد؟

خير هيچ گونه محدوديت سني از جهت شركت در كلاس و انجام تمرينات آي كي دو وجود ندارد