مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

اخبار

افتتاح کلاس جدید دفاع شخصی آیکیدو ویژه مناطق گیشا،امیرآباد،یوسف آباد و فاطمی

افتتاح کلاس جدید دفاع شخصی آیکیدو ویژه مناطق گیشا،امیرآباد،یوسف آباد و فاطمی

اولین جشن پایان سال پارسیان آیکیدو دوجو

اولین جشن پایان سال پارسیان آیکیدو دوجو

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو در شهر تنکابن به میزبانی استاد مسعود آریانمهر  آذر ماه 1397

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو در شهر تنکابن به میزبانی استاد مسعود آریانمهر آذر ماه 1397

 برگزاری اولین جلسه آموزشی ضربات دست و پا و بکارگیری تاکتیکهای مناسب دفاعی آیکیدو در مقابله با حریفی که بصورت واقعی به شما حمله کرده و ضربه میزنه

برگزاری اولین جلسه آموزشی ضربات دست و پا و بکارگیری تاکتیکهای مناسب دفاعی آیکیدو در مقابله با حریفی که بصورت واقعی به شما حمله کرده و ضربه میزنه

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو در شهر همدان به میزبانی سنسه عزیزی آبان ماه 1397

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو در شهر همدان به میزبانی سنسه عزیزی آبان ماه 1397

برگزاری استاژ  پارسیان آیکیدو مورخ 10 آبان 1397

برگزاری استاژ پارسیان آیکیدو مورخ 10 آبان 1397

گزارش سفر مسکو و شرکت در اولین سمینار بین المللی بودو (BUDO )

گزارش سفر مسکو و شرکت در اولین سمینار بین المللی بودو (BUDO )

حضور پارسیان آیکیدو دوجو به ریاست استاد امیرعلی هندی در مستر کلاس استاد steven seagal و گرند مستر وینگ چون samuel kwok

حضور پارسیان آیکیدو دوجو به ریاست استاد امیرعلی هندی در مستر کلاس استاد steven seagal و گرند مستر وینگ چون samuel kwok