مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

تکنیک ها و باورها

   آیا متوجه شده اید كه اساتید مختلف در تدریس یك تكنیك خاص روش های اجرایی متفاوتی دارند؟

با خود فكـــــــــر می كنید كه چگونه ممكن است، آیا یكی درست و دیگری آنرا اشتباه انجام می دهد؟ من به كدام روش باید  تكنیك را اجرا كنم؟

     تفاوت های ذكر شده ممكن است جزیی و ریز و یا بسیار واضح و آشكار باشند، اما چیزی كه كاملا قطعیست اینست كه همگی آنها تكنیك را بنا بر دلایلی كه بعدا در مورد آن توضیح داده می شود، متفاوت اجرا می كنند. اما اول بهتر است به این مطلب كه كدامیك درست و كدامیك اشتباه تكنیك را نمایش می دهند و ذهنیت بوجود آمده بپردازیم.

     جواب ساده و سریع به این پرسش اینست كه همه آن ها روش درست را انجام می دهند و هیچ كدام اشتباه نمی كنند. می دانم كه این جواب متناقض و گیج كننده به نظر می رسد، اما همین كه دلایل متفاوت انجام شدن تكنیك ها توضیح داده شود، این پاسخ منطقی به نظر خواهد رسید.

     قبل از  پرداختن به دلایل گوناگونی اجرای تكنیك ها، نگاهی گسترده تر می اندازیم به این ذهنیت كه چه كسی درست و چه كسی اشتباه می كند. اعتقاد به این كه فقط یك روش صحیص اجرای تكنیك وجود دارد تنها یك جنبه از این قضیه است. جنبه ی دیگر زمانیست كه هنر جویان باور دارند كه تنها روش آن ها صحیح و دیگر روش ها همگی اشتباه و یا پایین تر از مال آن هاست. این ذهنیت  تنها منحصر به جامعه ی آیكیدو نبود و در تمامی هنر های رزمی فراگیر است.

      بحث بر سر بهترین هنر رزمی همچنان بخش دیگری از گستردگی این ذهنیت هاست و مثال های آن عملا در تمامی رسانه های قابل دسترس مانند تبلیغات و مصاحبه های مجلات، كتاب های مربوط به هنرهای رزمی، صفحات اینترنت و چت روم ها، فیلم ها و تلویزیون، پیدا می شود. این ذهنیت چیزی بیشتر از تكبر، تنگ نظری و بی تجربگی است. این باور مخرب بوده و مانع رشد رزمی كار می باشد و باعث می شود شما فقط چیزی را كه در باشگاه خاص خودتان و توسط یك استاد آموخته می شود، فرا گیرید.

 "بزرگترین نقطه ضعف انسان، نادیده گرفتن است"  توشیشیرو اوباتا – استاد ارشد

      تمامی  هنرهای رزمی نقاط قوت و ضعف خود را دارند. هیچ هنری بهترین نیست. هیچ روش خاصی از آی کی دو تنها روش درست نیست و نمی توان گفت فقط یك استاد خاص تكنیك ها را درست تدریس می كند و بقیه اشتباه. هنگام نگاه كردن به نمایش هر هنر و یا تكنیكی، ‌تلاش كنید روی جنبه های مثبت آنچه اجرا می شود تمركز كنید. از این موقعیت برای یادگیری بهره بگیرید و به جای اتلاف وقت با تمركز روی اینكه چه چیز اشتباه صورت می گیرد، مانند یك رزمی كار رشد كنید. یك تكنیك نمی تواند تنها به دلیل اینكه متفاوت اجرا می شود اشتباه باشد. اگر بعد از تماشای یك دمو، تنها یك اختلاف جزیی در تكنیكی كه از قبل بلد بوده اید بیاموزید و باعث تطبیق پذیری روی تكنیك شما باشد، زمان خود را به خوبی سپری كرده اید.

     با پرداختن به سوال: من به كدام روش باید تكنیك را اجرا كنم؟ به پاسخ ساده ای می رسیم: تكنیك را همانگونه كه به شما نشان داده شده انجام دهید بدون توجه به اینكه چه كسی آنرا به شما می آموزد. یاد گرفتن اجرای یك تكنیك خاص به روش های گوناگون قطعا به نفع شما خواهد بود. به چه صورت دیگری می توانید بفهمید كه كدام متد  برای شما  مناسب است اگر تا جایی كه ممكن است روش های متعددی را تمرین نكرده باشید؟

     به بحث اصلی باز می گردیم كه هر استادی یك تكنیك خاص را به صورت متفاوت اجرا می كند. در هر تكنیكی یك چار چوب اولیه برای حركات، تمرینات بدنی، و فاصله گذاری وجود دارد كه برای اجرای صحیح آن ضروریست. در این چارچوب اولیه، هر استادی برخی از این فاكتورها را برای عمل كرد مطلوب تر با سایز بدن، مركز تعادل و قدرت عضلانی خود تنظیم می كند. ممكن است متوجه شده باشید كه استاد تكنیك را بر اساس سایز، قدرت و تجربه ی مهاجم تغییر می دهد.

     وقتی آموزشتان تا سطحی رشد كرد كه درك عمیق و مهارت كافی در اجرای صحیح تكنیك ها در چارچوب اصلی آن  بدست آورده باشید، شما نیز شروع به انجام تغییرات و تنظیمات ذكر شده خواهید كرد. شما روش های مختلفی را كه برایتان مناسب بوده است را تركیب كرده و هم زمان آن هایی را كه برایتان درست عمل نمی كنند را نادیده خواهید گرفت. در این نقطه تكنیك شما متفاوت از استادتان بوده و تكنیك ها تجلی خاصی از شما خواهند بود و پتانسیل شما برای رشد به عنوان یك رزمی كار تقریبا نا محدود است.

"خودتان را آموزش داده و تصحیح كنید. روش صحیح مبارزه در درون شماست تا كشفش كنید. این مطلب را در كلاس خود به یاد داشته باشید."  استاد بزرگ، موریهه اوشیبا

گردآورنده و ترجمه :  استاد امیر علی هندی