مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

سبک های مختلف آی کی دو (قسمت اول)

شاید برای خیلی از افراد این سوال مطرح باشد كه آیا آی كی دو هم مثل كاراته یا بعضی دیگر از هنرهای رزمی دارای سبكهای مختلفی است؟

در جواب باید بگویم بله...در آی كی دو 16 سبك وجود دارد كه به ترتیب توضیح مختصری درباره آن می دهم :

Aikikai . 1

اكثریت افراد در دنیا در این سبك مشغول تمرین هستند

بزرگترین گروه و سازمان رسمی آی كی دو در دنیا كه توسط خانواده بنیانگذار آن استاد اوشیبا اداره می شود

تعداد بسیاری از مربیان و گروههای مختلف  تحت این سازمان، خود را وابسته و مربوط به این چتر سازمانی آی كی كای می دانند كه نتیجتا این سازمان استایل ها و روشهای آموزشی و تفاوتهای تكنیكی بیشماری را در خود شامل می شود.

از شاخص ترینهای این سازمانها میتوان به USAF  ) فدراسیون آی كی دو آمریكا ) و ASU  (مدرسه آی كی دو اوشیبا ) اشاره كرد.

Yoshinkan . 2

بنیانگذار آن : گازو شیودا

شهرت این سبك از آی كی دو به دلیل داشتن بالاترین دقت

دارای خشكی حركات بیشتر نسبت به آی كی كای

هنرجویان این سبك حركات ابتدایی را مانند یك كاتای انفرادی تمرین می كنند

دارای شعبات گوناگون در سایر كشور های دنیا

دارای محبوبیت خاص بین پلیس ژاپن

Yoseikan . 3

توسعه این سبك توسط مینوری موچیزوكی

كه از اولین شاگردان استاد بزرگ و همینطور جیگور كانو بنیانگذار جودو در كودوكان (دوج مركزی جودو ) بود

این سبك تركیبی است از اصول آی كی به همراه منظری از كاراته ،جودو و دیگر ورزشهای رزمی

درحال حاضر توسط توسط پسر ایشان ( هیرو موچوزوكی ) اداره می شود.

Shodokan . 4

همان Tomiki Aikido  است كه بعد از بنیانگذار، این استایل استفاده از قوانین مسابقه ای و درگیری نزدیك را در تمریناتش بكار برد

"انسانها دوست دارند كه در رقابت و مسابقه تكنیك یاد بگیرند تا اینكه یاد بگیرند تا چطور رقابت كنند

Kenji Tomiki ( كنجی تومیكی ) از هنرجویان قدیمی استاد بزرگ و جودوی جیگور كانو بر این اعتقاد داشت كه معرفی و مطرح كردن اصل و جوهر مبارزه و رقابت منجر به تمركز و بالاتر رفتن ریتم تمرینات خواهد شد كه تا الان در شرایط واقعی تست و آزمایش نشده بود.

همین نقطه نظر اخیر منجر به شكاف و جدا شدن خانواده استاد بزرگ (o-sensei ) كه صراحتا و قاطعا معتقد بود جایی برای رقابت در تمرینات آی كی دو وجود ندارد،از سبك كنجی تومیكی شد.

حتی استاد تومیكی اعلام كرد كه  در هیچ مقطعی استاد بزرگ ( o-sensei ) هیچگاه اورا اخراج نكرده بود.

 Ki Society  .  5

این سبك توسط مربی ارشد سابق هومبو دوجو ( باشگاه مركزی آی كی دو ژاپن) استد توهه دان 10 پایه گذاری شد.تاكید ایشان بر اجرای بسیار نرم و دارای جریان یكنواخت تكنیكها بود و همچنین در سیستم آموزشی خود،برنامه ای ویژه جهت افزایش و بهبود نیروی كی گنجانده بود.

حتی یك سیستم امتحانی ویژه برای تست نیروی كی هنجویان در كنار اخذ امتحانت سنتی رده كیو و دان دارد كه از آنها آزمون كی در كنار دیگر آزمون ها گرفته می شود.

از نامهای دیگر سبك Ki Society  می توان به Ki Aikido  و Shin Shin Toitsu  اشاره كرد.

6.  Iwama Ryu

این سبك از آی كی دو تاكیدش بر وجود رلبطه بین تكنیك های چوب و شمشیر با تكنیك های دست خالی است و الزام بالایی بر روی تمرینات و آموزش چوب و شمشیر در جلسات تمرینی دارد.

از زمانیكه بنیانگذار این سبك " Morihiro Saito" فوت كردند مدیریت و اجرای دستورالعملهای تمرینی این سبك توسط تعدادی از باشگاههای آی كی كای و یك سازمان مستقل به مدیریت پسر استاد Saito  یعنی Hitohiro Saito  تدریس و ارائه میشد. استاد Morihiro Saito كسی بود كه از سال 1946 تا زمان فوت Osensei  شاگرد خانه زاده ایشان بود(Uchi Deshi ) و تنها كسی بود كه بیشترین زمان در شاگردی كردن استاد بزرگ ( O sensei  ) در خانه اورا در كارنامه اش داشت.خیلی ها اعتقاد بر این دارند كه Saito  تنها شاگردی بوده كه بیشترین مدت زمان تمرین مستقیم،تحت نظر نظر خود Osensei  تعلیم دیده است.

Saito  همجنین اذعان می داشت كه همیشه سعی در حفظ و تعلیم هنری را داشته كه دقیقا بخود او توسط Osensei آموزش داده شده بود.از منظر اصول فنی و تكنیكی به نظر می رسد سبك Iwama Ryu شبیه سازی شده آن چیزی است كه خود Osensei  به خصوص در اوایل دهه 50 در باشگاه Iwama  تعیلم می داده است.كه منابع و فهرست تكنیكها به نوعی زیاد بوده است.در حال حاضر این سبك توسط پسر Saito  یعنی " Hitorio Saito  " اداره میشود كه یك سازمان مستقل از Aikikai  است و باشگاه Iwama  در حال حاضر در همكاری با Aikikai  است و بعنوان یك سازمان مستقل عمل نمی كند.خیلی از مربیان كه عمیقا تحت تاثیر Saito  بودند خودرا نتعلق و جزیی از سبك Iwama  میدانند.

گردآورنده و ترجمه :  استاد امیر علی هندی