مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

آزمون دان یک فدرال و مربیگری عملی درجه 3

برگزاری آزمون دان یک فدرال و مربیگری عملی درجه 3 با حضور ناظر فدراسیون ورزشهای رزمی جمعه همین هفته  2/6/1397 در مجموعه ورزشی غدیر از ساعت 10صبح  الی 14

عزیزانی که مایل به حضور و ثبت نام هستن با شماره 09361967474 تماس حاصل فرمایند.