درباره استاد امیر علی هندی

مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

 استاد امیرعلی هندی

رییس پارسیان آیکیدو دوجو 

نماینده Tenshin Dojo ( آیکیدو سبک استیون سیگال ) در ایران

استاد امیرعلی هندی ورزش رزمی را از سن 12 سالگی در باشگاه ایران زمین با رشته کاراته کیوکوشین آغاز نمود.درآن سالها کیوکوشین کاراته ایران تنها یک متولی و مسوول سبک داشت و آن هم کسی نبود جز کانچو شیرزاد که استادهندی تحت آموزش مستقیم ایشان تمرینات خود را دنبال میکرد.

بعد از سالها استاد تمرینات خود را در باشگاه شینتو تحت مربیگری شیهان عبدالمحمدی شروع کرد و با گذشت سالها و همزمانی کنکور دانشگاه یک وقفه یکساله بین تمرینات ایجاد شد .پس از قبولی در دانشگاه در پی هیجان و حس مبارزاتی بیشتر اینبار استادهندی خودرا در رشته کیک بوکسینگ محک زد.

تمرین و یادگیری فنون تحت مربیگری مستر ستارعلیپور به حق در پیشرفت شیوه مبارزاتی سنسی هندی تاثیر بسزایی داشت. مستر علیپور مسلما یکی از بهترینهای ایران در رشته مبارزه ای کیک بوکسینگ فول کانتاکت میباشد که هم اکنون در ونکوور کانادا مشغول تدریس این رشته پرطرفدار میباشد.

استاد هندی از سال 1375 تا 1381به طور مستمر در این رشته تمرینات خودرا پیگیری میکرد و تا  سطح دان 2 مهارت مبارزه خود را بالا برد.همزمان با فعالیت در این رشته در حدود اواخر سال 1378 بودکه با رشته آی کی دو آشنا شد و از آن تاریخ مستقیما تحت نظارت استاد احمد علی آق ساقلو به تمرینات این رشته کاربردی و زیبا پرداخت.استاد هندی با ترکیب فنون آی کی دو و جابجایی های منحصربفرد این رشته با کیک بوکسینگ درآن سالها شیوه مبارزاتی خاص و منحصر بفردی را در مسابقات خود به معرض نمایش میگذاشت .

به گونه ای که بعد از سالها تدریس و تمرین هنوز هم شیوه تدریس فنون دفاع شخصی آی کی دو استاد هندی رنگ و بوی کاربردی و مبارزاتی را با خود به همراه دارد ودر کلاس تدریس می شود.

خلاصه ای از مدارک اخذ شده استاد هندی   دررشته آی کی دو

 • اخذ کمربند مشکی دان 1 از فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27/10/1381
 • حکم رسمی مربیگری  درجه 3 از فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ 27/01/1382
 • اخذ کمربند مشکی دان 1 بین المللی در سال 1384 ( آی کی دو ایران در سال 1384 رسما به Hombo dojo  ژاپن پیوست که در آن سال استاد Kasuda  به ایران یک مسافرت داشتند و از تعدادی از مربیان در ان سال امتحانات دان گرفته شد و استاد هندی افتخار این را داشت که جز اولین افرادی بودکه بعد از پیوستن آی کی دو ایران به Hombo dojo  به درجه کمربند مشکی دان 1 جهانی نائل آمد )
 • اخذ کمربند مشکی دان 2 از فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 07/06/1385
 • اخذ کمربند مشکی دان 2  بین المللی در سال 1386
 • حکم رسمی مربیگری  درجه 2  از فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ 15/11/1387
 • اخذ کمربند مشکی دان  3 از فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/5/1388
 • اخذ کمربند مشکی دان 3 بین المللی در سال 1388
 • اخذ کمربند مشکی دان  4 از فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392
 • اخذ کمربند مشکی دان 4 بین المللی از همبو دوجو تحت نظر مستقیم شیهان ایشیگاکی دان 7 در تاریخ 1393/03/08

  خلاصه ای از سوابق اجرایی در سبک ، تقدیرنامه ها و استاژهای تمرینی

 • مسوول کمیته تحقیقات و پژوهش سبک در کشور از سال 1381 تا کنون ( ترجمه و گردآوری مقالات وکتب متعدد در خصوص نحوه آموزش ، مباحث کاربردی این رشته و چگونگی تنفس صحیح و .....
 • سعی در به روز کردن شیوه آموزشی با توجه به استانداردهای بین المللی و تحقیق  در خصوص مفاد امتحانی این رشته در دیگر کشورهای دنیا به جهت مقایسه و رفع هرگونه کاستی در کشور
 • تقدیر از فعالیت های کمیته تحقیق  و پژوهش در سال 1386
 • عضو کمیته آموزش از سال 1387
 • شرکت در استاژ تمرینی شیهان هوریکوشی در تاریخ 6/4/1381
 •  شرکت در استاژ استاد کاسودا در سال 1384
 • تقدیر بعنوان مربی نمونه درروز معلم  در سال 1389
 • حکم قهرمانی مسابقات کشوری در سال 1389 در رده دان 3
 • سوابق تدریس در باشگاهای مختلف از سال 81 تا کنون در مجموعه ورزشی شهید همت ، مجموعه ورزشی شهدای نیاوران،  مجموعه ورزشی آفتاب فرمانیه  ، مجموعه ورزشی انقلاب  ، مجموعه ورزشی غدیر